NoSpang.com

Overheidsdiensten aanvragen via Internet
maandag, 26 oktober 2009 15:20

Paramaribo - Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) doet medio 2010 een belangrijke stap in de richting van e-government (electronic government). Het zal dan gefaseerd mogelijk zijn voor de ingezetene om via internet gebruik te maken van de diverse overheidsdiensten. Een uittreksel of paspoort kan, net zoals het nu in andere landen het geval is, via internet worden aangevraagd en ...

hoeft de burger niet meer naar de burgelijke stand, zegt Biza-onderdirecteur Subhas Jhauw aan dWT. Als voorloper van het volledige e-government project, worden er momenteel voorbereidingen getroffen voor het houden van een openbare aanbesteding voor het aansluiten van het totale overheidsadministratie op één netwerk. Alle overheidskantoren en diensten zijn dan aan elkaar gekoppeld, documenten kunnen via een vertrouwd systeem worden uitgewisseld.
 
De kosten voor dit project worden geschat op ongeveer 1,1 miljoen Amerikaanse dollar. De Inter- Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) komt in met ongeveer US 0,9 miljoen dollar, het resterend deel wordt door de Surinaamse overheid opgebracht. Suriname wil met dit project op dit stuk niet achterblijven op de wereldontwikkeling, zegt Jhauw die momenteel in Nederland zit. Voor de eerste fase van dit e-government project is Biza reeds gestart met de transformatie van de afdelingen Personeelszaken van de respectieve overheidsdepartementen. Het ligt in de bedoeling dat deze afdelingen voortaan afdeling Human Resource Management gaan heten.

Alle zaken het personeelsbeleid rakende zullen aan deze afdeling worden toevertrouwd. De taken zullen meer omvattend zijn dan alleen personeelszaken. “Efficiëntere afhandeling van zaken en efficiëntere overheidshandelen”, redeneert Jhauw de noodzaak van een e-government in Suriname. Voor de eerste fase zijn de ambtenaren zelf de doelgroep van dit project. Gegevens van bijvoorbeeld een gepensioneerde ambtenaar kan op een makkelijke wijze worden gekoppeld met het desbetreffend ministerie en met Biza. Vervolgens vindt in 2011 de overschakeling plaats naar een volledig e-government. In die tussentijd zullen wettelijke voorzieningen worden getroffen om deze wereldtrend te kunnen volgen. Jhauw verwacht dat met een electronische overheid de dienstverlening naar de samenleving verder wordt verbeterd. Echter zal niet elke ambtenaar toegang hebben tot de digitale overheid. “Privacy en autorisatie” zullen daarbij sleutelwoorden zijn, benadrukt de Biza onderdirecteur.
 
Volgens Jhauw volgt Biza een twee sporen beleid op het stuk van de implementatie van e-government in het land. Enerzijds wordt in contacten met andere landen en organisaties gekeken hoe de achterstand die Suriname op dit stuk in de wereld heeft ingehaald kan worden. Anderzijds wordt het accent ook gelegd hoe de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van e-government meteen mee te nemen bij de implementatie. Dat Suriname een achterstand heeft blijkt volgens Jhauw vooral tijdens internationale bijeenkomsten over dit vraagstuk, waar het land ook aan participeert. Intussen is Suriname bezig samenwerkingsverbanden te smeden met landen en instanties voor een succesvolle implementatie van e-overheid. 
(Dwt)


Van deze faciliteit zullen en kunnen helaas alleen de financieel-economisch beter gesitueerden in Suriname profiteren. Over het algemeen hebben de financieel zwakkeren niet de middelen om een personal computer of laptop aan te schafen om hun aanvragen voor een paspoort of uittreksel te doen via internet. Misschien dat de gang naar een internetcafe een optie is, maar die dienstverlening is ook niet gratis. Immers, uit ervaring weet ik dat een digitale aanvraag voor een publieke dienst ettelijke minuten in beslag neemt(gemiddeld 20 minuten) en de tarieven voor het surfen op internet in een internetcafe in Suriname zijn zeker voor de financieel zwakkeren duur.

Paramaribo - Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) doet medio 2010 een belangrijke stap in de richting van e-government (electronic government). Het zal dan gefaseerd mogelijk zijn voor de ingezetene om via internet gebruik te maken van de diverse overheidsdiensten. Een uittreksel of paspoort kan, net zoals het nu in andere landen het geval is, via internet worden aangevraagd en ... http://www.nospang.org/index.php?option … ;Itemid=65

 

 


We hebben 202 gasten online

Polls