NoSpang.com

‘Ratificatie van EPA van belang’
woensdag, 28 oktober 2009 09:06

Paramaribo -  ‘Een getekende EPA-overeenkomst is niet geldig, zolang De Nationale Assemblee (DNA) het niet geratificeerd heeft. De regering kan een verdrag tekenen, maar bilaterale en multilaterale verdragen staan boven de nationale wetgeving. Hoogwaardigheidsbekleders kunnen teken, maar het treedt niet in werking zolang het niet geratificeerd is.’ Dit zegt econoom Richard ...

Kalloe, ten aanzien van de discussie over de EPA. Kalloe is de mening toegedaan dat het ministerie van HI niet de waarheid spreekt door aan te geven dat Suriname heel wat geëxporteerd heeft naar de EU. Het betreft voor 99% alleen maar de export van bauxiet door Suralco en wel van de ene zusteronderneming in Suriname naar de zustersondernemingen in Noorwegen en Frankrijk.

De US$ 800 miljoen, 20% van de totale opbrengst van US$ 4.3 miljard, is eigenlijk alleen maar het geld van Suralco. Dus het is een interne levering van de Alcoa. Het gaat in feite niet om de exporten van overige goederen uit Suriname dan aluinaarde. En daar heeft de EPA geen enkele invloed op. Dit gebeurt al tientallen jaren. Vanwege de kleine hoeveelheden van de overige goederen die Suriname exporteert, hoeft zij niet te verwachten dat zij andere goederen op die EU markt kan brengen. Wij exporteren bijvoorbeeld geen groente op kleine schaal.
(Dbs)


Paramaribo -  ‘Een getekende EPA-overeenkomst is niet geldig, zolang De Nationale Assemblee (DNA) het niet geratificeerd heeft. De regering kan een verdrag tekenen, maar bilaterale en multilaterale verdragen staan boven de nationale wetgeving. Hoogwaardigheidsbekleders kunnen teken, maar het treedt niet in werking zolang het niet geratificeerd is.’ Dit zegt econoom Richard ... http://www.nospang.org/index.php?option … ;Itemid=65

 


We hebben 218 gasten online

Polls