NoSpang.com

Interview met Gary CalorGary waar en wanneer ben je geboren?
Ik ben geboren in het Sint Vincentius RK Ziekenhuis te Paramaribo, Suriname in 1967.

Hoe wil je jouw jeugd in Suriname het beste beschrijven?
Mijn jeugdjaren, maar ook mijn tienerjaren in Suriname waren tot nu toe de beste jaren van mijn leven.

Wat was de reden geweest dat je toen naar Nederland bent vertrokken en hoe bevalt het leven je hier?
Ik was twee jaar oud toen ik voor het eerst naar Nederland kwam om er te wonen met mijn ouders. Ik was negen toen ik weer terug ging naar Suriname. Op mijn eenentwintigste kwam ik terug naar Nederland voor studie en wel nadat ik drie jaar eerder in de VS als student had doorgebracht. Het leven in Nederland bevalt mij relatief minder dan wat ik heb meegemaakt in Suriname en de VS.

Heb jij je in Nederland gemakkelijk kunnen integreren?
Met het integreren in de nederlandse samenleving heb ik geen problemen gehad. De saaiheid van het leven hier en de heimwee naar Suriname hebben mij wel altijd parten gespeeld.

Wat is voor jou typisch Nederlands?
Somber kijkende mensen in het najaar, vrolijk uitziende mensen in het voorjaar, regen, koude, verdwaalde hondepoep op trotoir, een overtrokken recht-voor-één-recht-voor-allen-mentaliteit, houten klompen, tulpen en bijen in het voorjaar, draaimolens, stamppot, boerekool, pannekoeken met spek, frikandellen, kroketten, patat frites met mayonaise, rauwe haring, shag, geurende koffie en delftsblauw zijn voor mij typisch nederlandse indrukken.

Wat is voor jou typisch Surinaams?
Kwetsbaarheid, gemoedelijkheid, gastvrijheid, zon, tropische hitte vervult van een hoge luchtvochtigheid, de noord-oost- en zuid-oost passaat die voor de noodzakelijke afkoeling zorgen, koud en amberkleurig rivier- en kreekwater, kraaiende hanen, blaffende honden in de avonduren, houtsnijwerk, bakroe-tories, cocos- en bananenbomen, pom, pastei, roti, pitjel, groene fernandes soft, schaafijs, fudgesicles en icesicles,.....? (Redactie: fudgesicles en icesicles = ijsje)

Algemeen gesteld, waar had je in Nederland veel  moeite mee?
Ik heb nergens moeite mee gehad in Nederland. Het vreemdelingenbeleid van de regering misschien? Ik vind het vanuit historisch perspectief gezien niet eerlijk dat het de Surinamer even moeilijk of in sommige gevallen nog moeilijker wordt gemaakt om zich te vestigen in Nederland ten op zichte van andere groepen uit andere wereldstreken.

Heb je in Nederland ooit te maken gehad met discriminatie?
Met een openlijke vorm van discriminatie heb ik als volwassene nooit te maken gehad. Als kind ben ik wel eens een etter of twee tegengekomen die minder intelligente opmerkingen maakten over mijn huidskleur en afkomst. Maar ja, kinderen nemen zich geen blad voor de mond. Ze zijn onschuldig en redelijk eerlijk in hun opmerkingen. Ik heb weliswaar liever een geweldloze racist voor me dan een hypocriet waarvan je niet zeker weet als je erop aan kunt.

Denk je dat in Suriname ook discriminatie bestaat?
Discriminatie kom je overal ter wereld tegen, ook in Suriname. De mate en de wijze waarop er gediscrimineerd wordt verschilt natuurlijk.

Heb je ooit plannen om eens naar Suriname terug te keren?
Ja, ik verlang elke dag dat ik ooit buiten Suriname ben geweest, terug naar het land.

Wanneer wist je dat je naar Suriname wilde terugkeren?
Zoals ik al eerder aangaf, heb ik reeds eerder in Nederland gewoond, en wel van ongeveer mijn tweede tot aan mij negende levensjaar. Ik ben opgegroeid met het besef dat ik Surinamer ben en ooit eens terug zou gaan. Toen ik op mijn zesde op vakantie ben geweest in Suriname en het land wat bewuster heb ervaren dan voor mijn tweede levensjaar, wilde ik niks anders dan terug. Ik ben op latere leeftijd wel weer teruggekeerd naar Nederland in verband met studie. Voor mij stond het echter vast dat dit maar voor tijdelijk zou zijn.

Je hebt nu besloten permanent terug te keren. Welke voorbereidingen heb je genomen alvorens die stap te nemen?
Ik heb nooit speciale voorbereidingen getroffen om terug te gaan naar Suriname. Voor mij was het logisch om een deel van mijn opleiding in het buitenland te doen en daarna terug te keren naar huis. Ik ben wel wat langer gebleven dan gepland, met in het achterhoofd een poging te wagen op het gebied van zelfstandig ondernemerschap. Ik heb daar echter van af gezien. Misschien is mijn opleiding wel een vorm van voorbereiding geweest. Wat ik wel bewust heb vermeden is om ooit een serieuze relatie aan te gaan. Je hoort zo vaak van anderen dat ze wel terug willen, maar rekening dienen te houden met vrouw en kinderen. Ik beschouw mijn besluit of persoonlijke instelling eerder als een offer dan een voorbereiding.

Zou je ons wat verschillen willen opnoemen tussen het leven in Nederland en dat in Suriname?
Het sociaal maatschappelijk leven in Nederland is hard, de mensen zijn er directer in de omgang en komen daardoor vaak redelijk ruw en onpersoonlijk over. Het leven in Suriname is daar het tegenovergestelde van. Elke Surinamer in Nederland kent het cliché: ”Holland heeft geen tanden, maar het bijt”. In Suriname bijten we niet zo snel, afgezien van de valse honden die we kweken tegen mogelijke inbrekers.

Als je het zo inschat, hoe zou je dan kunnen slagen op zakelijk gebied?
Zakelijk slagen, waar? In Suriname of in Nederland? Ik denk dat het gaat om het opbouwen van je netwerken in de eerste plaats, ongeacht waar je je ook ter wereld bevindt. Hard werken, doorzetten, betrouwbaarheid en het toepassen van je kennis komen er als basis voor een goed ondernemerschap daarnaast direct bij kijken lijkt mij, ongeacht de branche waarin je opereert.

Vanuit jouw situatie bekeken, welk advies zou je mensen willen geven die een terugkeer naar Suriname overwegen?
Ga alvast op vakantie om je te (her-)orienteren. Laat je zoveel mogelijk informeren over het leven aldaar. Luister naar de mensen daar, want zij weten hoe het daar functioneert. Zet je geadopteerde hollandse betweterigheid aan de kant en wees bereid om te (her-)integreren. Maak desnoods een lijst met voors en tegens, eventueel voor elk lid van het gezin. Verder dien je na te gaan in hoeverre en welke offers jij en je gezinsleden bereid zijn te doen. Ik hoop dat men daar wat aan heeft. Ik weet ook niet veel beter, ik zit momenteel zelf midden in een dergelijk remigratie proces.

Wat is voor jou de grootste ergernis in Suriname?
De grootste ergernis die ik mij kan indenken zijn de negatieve gevolgen door gebrek aan geld van de overheid waardoor veel essentiële zaken wordt verzaakt, zoals bijvoorbeeld controle, naleving en handhaving van zaken en kwalitatief goed bestuur.

Je woont straks weer in Suriname. Heb je nog enige twijfels?
De voornaamste twijfels die ik heb zijn vooral op het gebied van economisch welslagen. Maar ja, dat geldt voor elk ander land waar ik mij zou willen vestigen. Het gaat mij in deze puur om de verzekering van een royaal financieel inkomen.

Wat zijn je drijfveren?
Ik heb toen ik negen jaar oud was vaak de opmerking tegen mezelf gemaakt dat ik nooit meer weg zou gaan uit Suriname. Er is echter een levenswijsheid die luidt: “ Zeg nooit, nooit” of “Never say never”. De drijfveren die mij er nu toe aanzetten om terug te gaan naar Suriname zijn vooral het weer, het menselijk welzijn, de gemoedelijkheid van de mensen en de natuurlijke drang om weer terug te keren naar de plaast van geboorte.

Wat zijn je persoonlijke succesfactoren?
Doorzetting en volharding.

Heb je een bepaalde filosofie in/over het leven?
Carpe Diem! Voor zover we 100% zeker weten leven we maar 1 keer. Maak er het beste van, maar vergeet vooral niet te genieten van het leven, als je nu solitair leeft zoals ik lange tijd heb gedaan of met een partner.

Wat is je leukste ervaring in Nederland geweest?
De onwetendheid van de Nederlander omtrent het koloniaal verleden en (ex)rijksgenoten, daar kan ik mij nog steeds om vermaken. Soms hoor je van die dingen en dan vraag je jezelf af hoe ze het verzinnen. Meestal tovert dat een glimlach op mijn gezicht en dan probeer ik de mensen toch nog het een of ander bij te brengen over hun eigen geschiedenis. De onwetenheid in het daglicht stellen van de wetendheid met betrekking tot de koloniale geschiedenis is bijna een hobby of zelfs een persoonlijke eigenschap van me geworden hier in Nederland.

Wat betekent Suriname voor jou?
Suriname is het land waar ik geboren ben en waar ik uiteindelijk, verzadigd van een rijk leven op mijn oude dag, vredig hoop te sterven.

Wat denk je het meest te zullen missen aan Nederland als je straks weer in Suriname woont?
Mijn kennisbronnen, zoals de bibliotheken, boekhandels, electronische media en de wijze waarop de openbare samenleving opereert, als een goed geoliede machine. Hoewel, men kan soms ook tegen de bureaucratie aanlopen met alle frustraties van dien. Frikandellen en patat frites? Tja, in hoeverre zijn de laatste twee authentiek Nederlands? Zal ik die als een gemis ervaren, of bereid ik ze zelf in Suriname?

Hoe zie jij Suriname in het jaar 2030?
Hoe hoop ik Suriname te zien in het jaar 2030? Als een modelstaat voor de regio! Ik denk dat dat de uitdaging dient te zijn van onze (toekomstige) politici.

Ben je religieus?
Min of meer. Ik geloof in een hogere macht een al-macht of een almachtige. What's in the name? Zoveel geloven of religies en namen om een bepaald concept uit te drukken om de massa te doordringen daarvan. Nee, ik ben in ieder geval geen kuddedier op dat gebied. De priesters hebben daarvoor hun eigen taak waaraan ze hun macht over de massa der gelovigen ook ontlenen.

Welke rol speelt geloof in je leven en carrière? Zou je dat verder willen toelichten?
Onderdeel van mijn eigen religieus onderricht is het geloof in het lot, maar tevens geloof ik dat het lot beinvloedbaar is door bijvoorbeeld hard te werken aan je carrière.

Zou je ons verschillen willen opnoemen tussen de Nederlandse en Surinaamse cultuur?
Suriname is een land dat rijk is aan verschillende volken, culturen en religieen. De Surinaamse cultuur is er een die nog steeds in staat van ontwikkeling verkeert. De Surinaamse cultuur bestaat er voor de Surinamer nog niet, voor de buitenstaander wel. Uniek is wel de diversiteit van volken, culturen en religieen die zich als één onder één zelfstandige natie scharen. Binnen de Surinaamse cultuur kan men nog steeds de herkomst en pluraliteit ontdekken. Binnen de Nederlandse cultuur heeft men alles wat eens exotisch was tot de eigen gemaakt. Dat is ook nog steeds een proces dat in ontwikkeling is. De herkomst valt na enige decennia echter moeilijk te achterhalen. Denk maar eens aan de aardappel. Voor Surinamers is de aardappel een Nederlandse culinaire aangelegenheid. De aardappel is echter afkomstig uit Zuid Amerka. Zo ook de frikandel die men in elke Nederlandse snackbar kan vinden. Ik heb mij laten vertellen dat dit oorspronkelijk een Indonesisch vleesgerecht is. Hoeveel mensen in Nederland zijn op de hoogte van dit soort zaken? Ik hoef maar een surinaams gerecht op te noemen en elke Surinamer weet uit welke cultuur dit afkomstig is. Sterker nog, men kent de smaak en weet het nog te bereiden ook. Het is Surinaams, als Surinamer profileren we dergelijke zaken naar buiten toe ook als Surinaams, maar als Surinamer weten we wel beter. Hoeveel Nederlanders hebben ooit kouskous gegeten? Als dit midden oosters gerecht aanslaat in Nederland en men het massaal gaat nuttigen als dagelijkse warme maaltijd, hoeveel Nederlanders weten dan na vijftig jaar nog waar het oorspronkelijk vandaan komt? Wat is Nederlands en wat is nu Surinaams, en waarin verschillen de culturen zich van elkaar? In Suriname kennen we ook zuurkool en erwtensoep. Elke Surinamer kan nog wel afleiden waar deze vandaan komen. Welke Surinamer krijgt geen trek in een stevige erwtensoep met regenweer? De ware oorsprong is weer een ander verhaal.

Hoe geef je invulling aan je vrije tijd?
Mijn vrije tijd breng ik in Nederland het meeste door met het lezen van boeken, het bekijken van documentaires op televisie, internetten in de breedste zin van het woord, tokkelen op mijn gitaar, het beluisteren van muziek, lekker koken, eten en drinken.

Heb je in het leven bereikt wat je voor ogen had?
Ik heb nog lang niet bereikt in dit leven wat ik ooit voor ogen heb gehad.

Welk advies zou je studerende Surinaamse jongeren willen geven?
Doe vooral veel kennis op in zaken die jou persoonlijk interesseren en maak je opleiding af waar je aan begonnen bent. Het leveren van je bijdrage aan onze nog zeer jonge natie Suriname komt daarna vanzelf als je in dienst treedt bij een werkgever of als zelfstandig ondernemer iets opzet.

Hoe ziet of zag jou vriendenkring er in Nederland uit?

Ik heb heel veel Surinamers in mijn vriendenkring in Nederland. Vaak zijn dit mensen die ik tijdens mijn jeugd en tienerjaren in Suriname heb leren kennen, maar ook vaak zijn er mensen tussen die weliswaar van Surinaamse afkomst zijn, maar Suriname deels niet of volledig niet bewust hebben meegemaakt. Over het algemeen is het mij gemakkelijker bevallen om vriendschappelijke relaties met Surinamers te bestendigen dan met bijvoorbeeld Nederlandse mensen. Een Surinamer is blij verrast als je hem/haar bijvoorbeeld na tien weer tegenkomt en zal je direct uitnodigen om eens een hele dag op bezoek te komen en over van alles en nog wat bij te praten. Een Nederlander sluit de herontmoeting gemakkelijk af met de opmerking het leuk te vinden je weer eens ontmoet te hebben en daarna zie je de persoon nooit meer, slechts een enkeling wel. Meestal op toeval berust.

Heb je tegenslagen gekend in jouw loopbaan of in je leven?
Ik heb zowel ups en downs meegemaakt in mijn persoonlijk leven, alswel in mjin professionele loopbaan.

Zo ja, op welke wijze heeft dit invloed gehad op jouw verdere carrière of leven?
Het heeft mij sterker gemaakt denk ik, ook heel wat wijzer en grijzer.

Hoe verschilt volgens jou de Surinaamse werkcultuur met dat van Nederland?
Ik heb nooit eerder in Suriname gewerkt, maar ik heb van vele anderen begrepen dat men zich daar wat minder vaak in de stress werkt dan op het Noordelijk halfrond. Aan de andere kant ken ik redelijk wat zelfstandige ondernemers daar, die deel uitmaken van mijn familie en vriendenkring en gewoon zestig uur per week of meer steken in de zaak. In Nederland ben ik twee uitersten tegengekomen, namelijk zij die content zijn met hun werksituatie en niet meer zullen doen dan van ze gevraagd wordt, maar ook echte workaholics die zich uit de naad werken voor de baas of voor zichzelf. Als je in Nederland niet voldoende presteert of ongelukkigerwijs niet voldoende scoort zal je wel snel met de nek aangekeken worden door je collega’s. Over het algemeen is Nederland een prestatie gerichte maatschappij, die zo langzaam maar zeker meer adopteert van de prestatie gerichtheid die van de Amerikanen bekend is.

Voor wie heb je een enorme bewondering (Mag algemeen zijn en niet perse iemand in Surinaamse kringen)?
Ik heb weinig tot geen idolen, maar het soort mensen die ik wel voor 100% bewonder zijn diegenen die zich op een eerlijke manier vanuit het ‘niets’ hebben weten op te werken en hun inspanningen tot bijvoorbeeld een (wereld-)imperium of enig anders ‘iets’ hebben weten te verwezenlijken.

Waar ga je het liefst op vakantie?
De VSA en het Caribisch gebied. Ik zou ook ooit eens verschillende afrikaanse, aziatische landen willen bezoeken en de vele pacifische eilanden.


Als je voor 1 keer president van Suriname mocht zijn, welk probleem zou je als eerste aanpakken?
Ik denk dat ik de mentaliteit van de Surinamer zou aanpakken, omdat ik denk dat je met de juiste mentaliteit een betere invulling kan geven aan je leven en zodoende je dromen beter kan verwerkelijken. Dat geldt naar mijn mening niet alleen op individueel niveau maar ook op macro maatschapplijk niveau? (gebruik ik hier de juiste bewoordingen?) Zoals in het klein, ook in het groot. Verder geldt dat niet alleen voor Suriname, maar ook globaal.

Tenslotte mag je een persoonlijke boodschap uitdragen. Aan wie je die wilt richten mag je zelf bepalen.
Mijn persoonlijke boodschap zou ik aan de Surinaamse jeugd in Suriname en de Nederlands-Surinaamse jeugd in Nederland en onze overige jeugd elders op de wereld willen richten. “Studeer”, zou ik willen zeggen. “Zorg ervoor dat je je bull, je diploma’s of certificaten behaalt en laat je nooit en te nimmer door je persoonlijke situatie of door anderen ontmoedigen”. De toekomst van Surinamers en Suriname ligt in de handen van onze jeugd. De basis waarop jij als jeugdige het beste kunt vertrouwen en voortbouwen is eerlijkheid, een goede opleiding of onderricht en de (culturele) kennis en wijsheden van onze ouderen, onze owru, bigi suma’s, ongeacht je afkomst of religie.

Het volgende betreft woord associatie. Zou je heel kort antwoord hierop willen geven?
Politiek – Een tot machtspel verworden wijze van natie- en wereld besturing en public relations dat meestal door de verkeerde mensen en op de verkeerde wijze wordt gespeeld.
Sport - Bijzonder goed voor lichaam en geest.
Werk - Een noodzakelijk kwaad om in deze alsmaar harder wordende wereld van een financieel inkomen verzekerd te zijn.
Internet – Het nieuwste communicatiemedium die de mensheid rijk is en dat nog veel meer vernieuwingen in haar kielzog mee zal nemen op het eigen karakteristieke gebied, het gebied van de communicatie zelve, de handel, de wetenschap, op sociaal maatschappelijk vlak en zo meer, veel meer.
Vrouwen – Bijzondere schepping der natuur, noodzakelijke, aantrekkende tegenpool van de man om de mensheid in stand te helpen houden. Niet weg te denken uit de gezonde mind van de man.
Bouterse – Een hoofdstuk apart, in de surinaamse geschiedenis. Een eye-opener of een mind-closer, afhankelijk van hoe je op hét gegeven moment tegen de man aankijkt.
Ouders – Zeer belangrijk en niet weg te denken uit mijn leven. Zonder hun was ik er überhaupt niet. Was ik misschien ergens anders en als een ander persoon geboren?
Geld – Een duivelse uitvinding van de mens, doch zeer noodzakelijk in het huidige economisch stelsel dat ondertussen door de hele wereld is geadopteerd.
Vriendschap - Belangrijk voor een rijk sociaal leven.
Amerika – Een vereniging van naties waarvan vele inwoners verantwoordelijk zijn geweest voor vele nieuwe ontdekkingen en uitvindingen, vooral op wetenschappelijk gebied en tevens een land met een zeer hoge levensstandaard in vergelijking met de rest van de wereld. Een land dat momenteel geleid wordt door de machtigste mannen der aarde en hun marionetten. Rijk aan pioniers! Betreurenswaardig, ook een land waar de taal van het geld machtiger is dan wat of wie dan ook. Echter, ook een land waar “the american dream’ bewaarheid kan worden met een flinke dosis geluk en hard werken.
Suriname – Het land waar ik geboren ben en dat haar maagdelijkheid in vele vormen en opzichten in het geheel nog niet verloren heeft. Na mijn moeder, een plek op de rug van de levende entiteit aarde, die de voeding voortbracht waar ik door gevoed ben en zal zijn. Het land dat ooit eens mijn trots nog meer zal vergroten om ooit daar geboren te zijn geweest.
NoSpang.com – Een communicatie medium op het Internet dat voort is gekomen uit de sterke binding van Surinamers in den heemde met Suriname. In de juiste bewoordingen, een Suriname Portal, notabene opgezet door oude vrienden en bekenden.


© NoSpang.com

 


We hebben 244 gasten online

Polls