NoSpang.com

Scherpe contrasten in getuigenverklaringen blijven
zaterdag, 31 oktober 2009 14:58

Paramaribo - Verklaringen van getuigen in het 8 Decemberproces bleven ook donderdag haaks op elkaar te staan. De spraakzame Samuel Monsels en de vergeetachtige Soepardi Moeslikan die gedetailleerde informatie hadden verstrekt aan een rogatoire commissie in 2002, kwamen op hun verklaringen terug. Niet alleen de rechters Iwan Rasoelbaks, Cynthia Valstein-Montnor en ...

Robby Rodriguez die de Krijgsraad uitmaakten, fronsten vaker de wenkbrauwen, maar ook het publiek kon zijn wrevel niet onderdrukken. Monsels benadrukte dat hij wel schoten en wanhopig gillen had gehoord die "zelfs bij de Marinetrap" waarneembaar zouden kunnen zijn. Moeslikan kwam terug op zijn eerdere beweringen en hield vast dat hij schoten noch gejammer had gehoord. Hij had ook bij zijn inspectie enkele dagen na de executies geen kogelinslagen of bloedsporen gezien op het pleintje in Fort Zeelandia.

De secretaresse van hoofdverdachte Desire Bouterse had bij haar verhoor nog aangegeven dat Moeslikan, die als enige taak koffie serveren en post bezorgen aan Bouterse had, onder de tafel was gekropen bij het geluid van geweerschoten. De zeer bevoorrechte dienstknecht van Bouterse had vakbondsleider Fred Derby ontspannen gezien in het fort en had deze hem nog vriendelijk gegroet. Ook ontkende hij dat Bouterse's lijfwacht Lucien Lewis had aangegeven dat journalist Frank Wijngaarde geen water hoefde daar hij toch zou sterven. Daarnaast stelde Moeslikan, anders dan wat hij eerder had gezegd, dat hij niets weet van bloed aan een wasbak dat afkomstig was van Lewis. 

Monsels zei dat hij slechts sportcoördinator is geweest met als bijzondere taak Suriname van het CISM-royement af te helpen. Van de volledig uitgewerkte operatie wist hij niets. Hij was door Paul Bhagwandas, die het geheel in het Fort Zeelandia coördineerde, ingedeeld om met officier Stefanus Dendoe en een onbekende soldaat in burger advocaat John Baboeram thuis op te halen. Volgens Monsels zijn militairen trots op een succesvolle afronding van een opdracht. De arrestatie van Baboeram was na twee eerder mislukte arrestaties zijn eerste succes. Daar hij even uit het fort wilde, greep hij het aanbod van kapitein Ruimveld om met gereedstaande blauwe trucks mee te rijden met beide handen aan.

Later zou hij hebben begrepen dat  er lijken werden vervoerd. Bloedsporen achter de trucks had hij niet opgemerkt. Een vorige getuige in het proces had evenwel aangegeven dat het om witte trucks ging. Monsels ontkende stellig dat hij de echtgenote van zijn boezemvriend André Kamperveen had weggejaagd uit het mortuarium.  De Krijgsraad vond het frappant dat het kantoor van Monsels in de Memre Boekoe-kazerne stond, pal achter dat van de bevelhebber en Bhagwandas. Ook droeg hij twee wapens, waaronder een mitrailleur. Daarnaast wist Monsels ook dat communicatielijnen doorsnijden vereist was bij het arresteren van staatsgevaarlijke personen. "En u was geen lid van de inlichtingendienst?" Ook de volledige geheugenstoornis en kennelijke afgaand gehoor van Moeslikan werden met ongeloof waargenomen.
(Dwt)


 


We hebben 184 gasten online

Polls