NoSpang.com

Succes PVP
woensdag, 25 maart 2015 04:51

INGEZONDEN - De Progressief-Verheffende Partij (PVP) heeft gekozen om niet mee te doen aan de oneerlijkheid bij het verzamelen van zogenaamde partijleden! Ondanks de PVP vanwege onvoldoende belangstelling zich niet heeft kunnen inschrijven bij het Centraal Hoofdstembureau (CHS), kan zij met tevredenheid terugblikken op de wijze waarop inhoud en betekenis zijn ...

gegeven aan haar motto: Eerst het Volk, dan de Rest. Enkele speerpunten van de PVP (www.pvp.sr), zoals:

• een waardevast minimumloon,
• een waardevaste AOV,
• en vrije geneeskundige behandeling,
zodat duurzame ontwikkeling voor een ieder mogelijk wordt, zijn namelijk door de regerende partijen vertaald in sociale wetten. Dit is een belangrijke stap in de goede richting. Andere minstens even belangrijke speerpunten zijn helaas nog niet aan de orde geweest.

Bijvoorbeeld
• Waardevaste kinderbijslag en werkloosheidsuitkering.
• Optimale zorg voor weeskinderen, gehandicapten en gevangenen.
• Het maken van het DNA lidmaatschap tot een fulltime baan. Door het vertrappen van de trias politica of de spreiding der machten worden fundamentele controle en correctie mechanismen ontbeerd en kan corruptie ongestraft welig tieren. Vandaar dat driekwart van de kiezers het gevoel heeft dat corruptie niet te bestrijden valt.
• De gewenste afzettingsprocedure voor de president en vicepresident blijft dan ook uit.
• De rekenkamer krijgt daarom ook geen indirecte vervolgingsbevoegdheid.
• De afwezigheid van de veelbesproken instelling van een ombudsman liegt er niet om.
• Het niet rechtstreeks kiezen van districtscommissarissen moet machtsconcentratie handhaven met alle nadelige gevolgen die daaruit voortkomen.
• Het feit dat de overheid nog steeds concurreert met de private sector om als stemvee te dienen, is niet bevorderlijk voor de werkgelegenheid gebleken. Dit heeft geleid tot een log ambtenarenapparaat, waarin ongeveer 70 procent van de beroepsbevolking zit.

Het aanvaardbare percentage van tussen de 8 en 12 procent geeft aan hoe slecht Suriname er in economisch opzicht voor staat.
De PVP zal zich met alle haar ten dienste staande rechtmatige middelen blijven beijveren om al deze zaken alsnog gerealiseerd te krijgen. Ten slotte dankt de PVP alle leden en sympathisanten voor hun morele ondersteuning en hoopt zij dat deze ondersteuning zich al uitbreiden in het belang van land en volk.

Namens het hoofdbestuur en de adviesraad,
Dr. Roy Bhikharie
Voorzitter


 


We hebben 267 gasten online

Polls