NoSpang.com

'Verkiezingsstrijd en kiezers'
zondag, 05 april 2015 02:30

INGEZONDEN - Het gewicht van het wapen van radio, televisie en sociale media in de verkiezingsstrijd  is  zeer  groot. In ons land zien wij reeds geruime tijd dat de zittende regering  gebruik en misbruik maakt van de regerings-media. Op staatskosten en op staatszenders worden dagelijks  en elk uur op de dag op verschillende  zenders  verkiezingspropaganda voor de zittende regering gemaakt. In Nederland gaat het anders toe. De regering geeft aan ...

alle  aan de stembusstrijd deelnemende partijen van regeringswege zendtijd. De verkiezingscampagne  is steeds meer een “media gebeuren”  geworden met heel veel verkiezingsretoriek. Oude campagnetechnieken, zoal spreekbeurten , huisbezoek, uitdelen van flyers blijven weliswaar bestaan, het is echter steeds belangrijker geworden  de kiezers via de media (en dan vooral de televisie) aan te spreken.

Hierbij tracht men ook de  grote groep van (zwevende) kiezers  te bereiken om een partij keuze te maken. Ook trachten de kandidaten  meer en meer het directe contact met de kiezers te zoeken door middel van huisbezoek en en andere op de individuele kiezer gerichte  actie. Vanwege de veelheid aan politieke partijen en ook de veelheid aan propaganda is de kiezer”zelfstandiger “geworden.  Dat merken wij zeer zeker bij de jongeren, de first voters en de grote groep “zwevende”kiezers.

De kiezer bepaalt als het ware per verkiezing zijn eigen voorkeur. Nieuwe  eenduidige verklarende modellen voor het stemgedrag zijn nog niet gevonden. De kiezer lijkt  zich te laten leiden door een veelheid van factoren waaraan hij een verschillend gewicht toekent. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat met name  beginselen van een partij en haar verkiezingsprogramma(bestrijding corruptie,& criminaliteit, veiligheid  etc) eveneens een belangriijke rol speelt  bij de stemkeuze  van de kiezer.

De persoon van de lijsttrekker (de kandidaten), de grootte van de partij en de gevoerde campagne  blijken ook van belang te zijn, alsmede  de resultaten van het gevoerde beleid. Hoewel deze factoren in een bepaalde mate een verklaring geven voor het stemgedrag van de kiezer, maken zij de  uitslag van de verkiezingen niet voorspelbaar. Dit gevoegd bij het relatief grote aantal kiezers dat vlak pas voor de verkiezingen zijn keuze maakt—volgens de reeds gehouden peilingen ‘zweeft” nog een zeer groot aantal ---- zorgt ervoor dat er daadwerkelijk sprake is van een verkiezingsstrijd.

De veranderingen in de politieke cultuur o.a de acceptatie of non acceptatie van “overloperij”, “politieke prostitutie”, verdeel en heers politiek,  sinds jaar en dag  etnische politiek voering, de sterke verjonging dat is opgetreden en grote personeelswisseling (kandidaten)  maakt de verkiezingsstrijd  kleurrijker en beinvloed zeer zeker het kiezersgedrag.

Het functioneren  van de politieke partijen is aan grote kritiek onderhevig. Veel bezwaren  worden er ingebracht  tegen de wijze waarop partijen hun representatiefunctie vervullen. Veelvuldig hoort men de klacht van bevolkingsgroepen en individuele burgers dat hun specifieke wensen en verlangens niet behartigd worden door volksvertegenwoordigers.

Dat volksvertegenwoordigers niet meer de belangen behartigen van hun electoraat, maar louter die van zichzelf en hun partijmensen. Zij zetten zich niet in voor  staatkundige,bestuurlijke en staatsrechtelijke vernieuwingen en verbeteringen. Hierbij wordt verwezen naar het met spoed en met voortvarendheid bij wet regelen van de salarissen en privileges van DNA leden-  ex- DNA leden ex-ministers. Het weigeren om de Anti-Corruptie wet goed te keuren en corruptelingen in het overheidsapparaat  te doen vervolgen en berechten.
Leendert Doerga

 

 


We hebben 156 gasten online

Polls