NoSpang.com

Nieuwe naam en logo Ministerie van Onderwijs
donderdag, 21 mei 2015 05:34

PARAMARIBO - Het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling heeft een naamsverandering ondergaan en heet thans het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Het Staatsbesluit is op 27 maart geslagen, na goedkeuring door de Raad van Ministers. Met deze naamsverandering telt het ministerie nu niet langer zes, maar acht onderdirectoraten: onderwijs, administratieve ...

diensten, ontwikkelingsdienst, hoger onderwijs, technische diensten, educatieve studentenopvangcentra, beroepsonderwijs en financieel beheer. Minister Ashwin Adhin, zegt dat de naam de lading van al de ontwikkelingen moet dekken. Aan de hand hiervan is er aan een organogram gewerkt waardoor er meer onderdirectoraten bij zijn gekomen.

De voorbereiding heeft een jaar geduurd, maar het is nu zover dat de overheid via dit ministerie en haar onderdirectoraten kan zorgen voor de verdere duurzame ontwikkeling. De bewindsman spreekt van een bijzondere dag, daar de 31 projecten die het ministerie uitvoert, gedekt worden door de nieuwe naam. De minister onderbouwde de nieuwe naam als volgt. “De naam `onderwijs’ is heel belangrijk, in het verlengde hiervan, ligt `wetenschap.’

De wetenschap is niet weg te denken, omdat men door middel van wetenschap op zoek gaat naar de waarheid. Deze zoektocht is tegenwoordig wel een verkorte, omdat men nu gewoon kan googlen. Dit brengt met zich mee dat de nieuwsgierigheid steeds meer afneemt. Het gevaar hiervan is, dat de drang naar kennis minder wordt bij de jongeren. Alleen nieuwsgierigheid kan maken dat studenten hun kennis verbreden.

Gelet op `cultuur’ is de plaats daarvan in de naamgeving overduidelijk. We leven in een culturele gemeenschap, waarbij de Staat dienstbaar is naar de natie. Wat we samen hebben opgebouwd, moet niet gebroken worden door de politiekvoering. Dit is reden genoeg om over te gaan tot cultuurbehoud.” De directeur van het ministerie, Robert Peneux, gaf aan dat wanneer we er van uitgaan dat het ministerie uit een aantal niveaus bestaat, zoals basisonderwijs, middelbaar niveau en hoger en wetenschappelijk onderwijs, het meer dan logisch is dat wetenschap in de naamgeving van het ministerie meegenomen wordt.

Hiervoor zijn er dan twee directeuren, namelijk één voor onderwijs en één voor cultuur. Daarnaast is er gekeken naar het aantal personen, die werkzaam zijn op het ministerie. Het gaat om meer dan 16.000 ambtenaren. Dit houdt in dat het organogram gewijzigd moest worden om uiteindelijk het aantal onderdirectoraten uit te breiden, zodat de dienstverlening beter kan zijn. Aan de hand hiervan is besloten om een onderdirecteur financieel beheer in het leven te roepen, waarbij de financiële zaken, begrotingszaken en subsidie, onder financieel beheer vallen.

Gelet op het feit dat er zoveel hoge onderwijsinstellingen in Suriname zijn, is ook het onderdirectoraat hoger onderwijs ingesteld. Dit zal zich bezig houden met het hoger onderwijs en het particulier onderwijs. Er zijn nog geen onderdirecteuren voor dit onderdirectoraat. Het ligt in de bedoeling dat het ministerie na de verkiezingen een sollicitatieprocedure zal starten voor deze functie.


 


We hebben 180 gasten online

Polls